Väestönsuojelusäätiö sr myöntää avustuksia kirjallisen hakemuksen perusteella sääntöjensä mukaisiin tarkoituksiin. Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Säätiö myöntää avustuksia sääntöjensä mukaisten väestönsuojelua edistävien tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeiden ja hankintojen toteuttamiseen. Säätiön tulot koostuvat pääosin pitkäaikaisesta sijoitustoiminnasta vakaisiin kiinteistöihin. Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Väestönsuojelusäätiö hallitus käsittelee anomukset kokouksessaan kaksi kertaa vuodessa. Kevään hakemukset tulee toimittaa 15.3. mennessä ja syksyn hakemukset 15.10. mennessä.

Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia tai testamentteja, joiden käytössä säätiö noudattaa luovutukselle mahdollisesti asetettuja ehtoja, elleivät ne ole ristiriidassa lain tai säätiön sääntöjen kanssa. Lahjoitus- ja testamenttikysymyksissä pyydetään ottamaan yhteyttä säätiön puheenjohtaja Martti Lipposeen.

Säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia vuosittain n. 40 000-50 000 euroa. Vuosien 2020–2021 pääkohteet:

 • Tekniikan lisensiaatti Pekka Kyreniukselle väitöstutkimukseen suomalaisen väestönsuojajärjestelmän kehittyminen.
 • Dosentti Ville Jalovaaralle tutkimukseen Suomalainen väestönsuojelu ja kylmä sota.
 • Helsingin Pelastusliitto ry:lle pääkaupunkiseudun asukkaille suunnattuun väestönsuojelun ja omatoimisen varautumisen viestintä-ja koulutustoimintaan
 • Satakunnan Pioneeri-ja viestipataljoonan/Porin prikaatin Suojelukomppanian kotiutuvien suojelukoulutettujen varusmiesten palkitsemiseen.

Apurahan hakeminen

 1. Tutustu ohjeisiin:
  Ohjeita avustuksen hakemiseen (PDF-tiedosto, 58 KB).
 2. Täytä apurahahakemus. Apurahaa haetaan määrämuotoisella lomakkeella:
  Lomake apurahan hakemista varten (PDF-tiedosto, 1.8 MB).
 3. Tallenna täytetty hakemus uudella nimellä, esimerkiksi:
  Apurahahakemus-Vaestonsuojelusaatio-Matti-Meikalainen2012.pdf
 4. Lähetä hakemus liitteineen sähköpostitse säätiön asiamiehelle:
  Jukka Antila
  etunimi.sukunimi (at) vaestonsuojelusaatio.fi

Saatat tarvita PDF-tiedostojen lukemiseen ja täyttämiseen erillisen ohjelman. Voit ladata tarkoitusta varten Adobe Acrobat Reader -ohjelman tämän linkin kautta.