Väestönsuojelusäätiö sr myöntää avustuksia kirjallisen hakemuksen perusteella sääntöjensä mukaisiin tarkoituksiin. Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Säätiö myöntää avustuksia sääntöjensä mukaisten väestönsuojelua edistävien tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeiden ja hankintojen toteuttamiseen. Säätiön tulot koostuvat pääosin pitkäaikaisesta sijoitustoiminnasta vakaisiin kiinteistöihin. Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Väestönsuojelusäätiö hallitus käsittelee anomukset kokouksessaan kaksi kertaa vuodessa. Kevään hakemukset tulee toimittaa 15.3. mennessä ja syksyn hakemukset 15.10. mennessä.

Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia tai testamentteja, joiden käytössä säätiö noudattaa luovutukselle mahdollisesti asetettuja ehtoja, elleivät ne ole ristiriidassa lain tai säätiön sääntöjen kanssa. Lahjoitus- ja testamenttikysymyksissä pyydetään ottamaan yhteyttä säätiön puheenjohtaja Martti Lipposeen.

Säätiö on pyrkinyt 2010-luvulla jakamaan avustuksia 40.000–50.000 euroa vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2016 pääkohteina olivat seuraavat avustukset:

 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle (SPEK) omatoimista varautumista koskevaan tutkimukseen
 • Helsingin Pelastusliitto ry:lle (HELPE) pääkaupunkiseudun väestönsuojelutapahtumiin
 • Pioneerikoulun kannatusyhdistykselle suojelukoulutuksen saaneiden varusmiesten palkitsemiseen sekä Suojelukoulun Kilta ry:lle palkitsemistukirahaksi
 • Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ry:lle Väestönsuojelumuseon toiminnan kehittämiseen
 • Väestönsuojien rakentamisyhdistys ry:lle Suomen väestönsuojia koskevaan tutkimus- ja kehittämishankkeeseen ja
 • hallintotieteiden tohtori Juhani Kivelälle väitöskirjatyöhön (”Hiljainen hälytys”).

Apurahan hakeminen

 1. Tutustu ohjeisiin:
  Ohjeita avustuksen hakemiseen (PDF-tiedosto, 58 KB).
 2. Täytä apurahahakemus. Apurahaa haetaan määrämuotoisella lomakkeella:
  Lomake apurahan hakemista varten (PDF-tiedosto, 1.8 MB).
 3. Tallenna täytetty hakemus uudella nimellä, esimerkiksi:
  Apurahahakemus-Vaestonsuojelusaatio-Matti-Meikalainen2017.pdf
 4. Lähetä hakemus liitteineen sähköpostitse säätiön asiamiehelle:
  Jukka Antila
  etunimi.sukunimi (at) vaestonsuojelusaatio.fi

Saatat tarvita PDF-tiedostojen lukemiseen ja täyttämiseen erillisen ohjelman. Voit ladata tarkoitusta varten Adobe Acrobat Reader -ohjelman tämän linkin kautta.